"Loading..."

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Değerlendirme ve Puanlama

Sınav sonrası raporlarımız anlık olup pdf formatında tarafınıza ivedilikle iletilir. Göndereceğimiz raporlar adayın; dilbilgisi, okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin değerlendirildiği içerikten oluşmaktadır.

Adayın sınavda gösterdiği performans Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) doğrultusunda hazırlanan sınav ölçekleri ile değerlendirilir ve size raporlanır. İngilizce Mülakat (IM), yazılı sınav bölümü toplam 80 puan ve İngilizce kulanımı, okuduğunu anlama, dinleme ve yazma becerisinin ölçüldüğü örnek vaka çalışması ya da Türkçe’den İngilizce’ye çeviri bölümü olmak üzere 4 aşamadan oluşur.

Adayın genel İngilizce dilbilgisi yeterliliğinin 25 dakikada ölçüldüğü ilk aşamada çoktan seçmeli toplam 50 soru vardır ve her soru 1 puandır.
Genel İngilizce ve iş ingilizcesi (her pozisyona göre ayrı hazırlanmış) dinleme yeterliliğinin 14 dakikada ölçüldüğü ikinci aşamada her biri 1 puan olan toplam 10 soru vardır. Adayın kendi iş pozisyonuna özgü, okuduğunu anlama ve kelime bilgisi yeterliliğinin ölçüldüğü paragraf tamamlama bölümü 10 soru ve her soru 1 puandır. IM yazılı sınavının son bölümünde adayın yazma beceresinin 10 dakika içinde ölçülmesi hedeflenmiştir.

Aday bu aşamaya kadar toplam 60 puandan, 30 ve/veya üstü alırsa seviyesi B1 olarak kabul edilir ve örnek vaka çalışması yazarak sınavı tamamlar. Eğer aday bu aşamaya kadar olan toplam 60 puandan 30 puan altı alırsa, seviyesi B1 altı kabul edilir ve Türkçe’den İngilizce’ye iş alanında kullanacağı 10 çeviri cümlesini tercüme ederek yazılı sınavı tamamlar.

IM’in son aşaması olan konuşma sınavı toplam 20 puandır. Konuşma sınavı adayın seviyesine göre 15 ila 20 dakika arasında sürer ve sizlerin talebine göre telefon, Skype veya IM le imzalanan anlaşmaya bağlı olarak şirketinizde veya şirketimizde yapılır.

Konuşma sınavı adayın kişisel sorulara cevap verdiği bölümle başlar ve her aday için başvurduğu bölümle ilgili hazırlanan sorularla devam eder. Konuşma sınavı adayın konuşma yeterliliğini içerik, telafuz, akıcılık ve dil kullanımı açısından Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) doğrultusunda hazırlanan sınav ölçekleri ile değerlendirir.

Toplam 80 yazılı soru ve 20 dakika süren 20 sorudan oluşan IM konuşma sınavı, adayları 100 puan üzerinden A1/A2/B1/B2 ve C1 seviyelerine göre değerlendirir.

IM İNGİLİZCE MÜLAKAT SEVİYELERİ

IM sınav seviyelerinin iş ortamında ki yeterlilikleri aşağıdaki gibidir.

A1

 • Saat, tarih ve yerle ilgili basit notlar alabilir.
 • Telefona cevap verip kendisini ve şirketi duraksayarak ve tereddüt ederek tanıtabilir.
 • Müşterilerden gelen çok basit mesajları yazabilir.
 • Ürünlerin temel özelliklerini basit sıfatlarla tanıtabilir.
 • Çok basit formları basit komutlarla doldurabilir.
 • Toplantılar için basit zaman çizelgelerini güçlükle yapabilir.

A2

 • Telefona cevap verip kendisini ve şirketi yavaş bir şekilde tanıtabilir.
 • Basit mesajları güçlükle not alabilir ve ilgili kişilere aktarabilir.
 • Ürünleri birkaç detayla tanıtabilir.
 • Toplantılar için basit zaman çizelgeleri hazırlayabilir.
 • Basit rapor ve e-postaları okuyup sınırlı ölçüde cevaplandırabilir.
 • Aşina olduğu, alanıyla ilgili ürün, veri ve basit raporları açık seçik ifade edilirse anlayabilir.
 • Nerede yaşadığı, tanıdığı kişiler, sahip olduğu şeyler gibi kişisel detaylar içeren soruları sorup cevaplayabilir.

B1

 • Müşterilerle online veya yüzyüze güçlükle de olsa iletişim kurabilir.
 • Ürünleri ve şirketi genel hatlarıyla tanıtabilir, ziyaretçilerden gelebilecek öngörülebilir talepleri karşılayabilir.
 • Çalışma alanıyla ilgili rutin olmayan e-postaları genel olarak anlayabilir, sipariş almak gibi rutin konularla ilgili notlar alabilir.
 • E-posta yazabilir ve sorunlara kapsamlı cevaplar verebilir, müşterilere alanıyla ilgili basit konularda tavsiyeler verebilir.
 • Öngörülebilir kısa raporların çoğunu anlayabilir.
 • Orta derecede PowerPoint sunuları hazırlayabilir ve layıkıyla sunabilir.
 • Etkinlikleri İngilizce planlayıp programını hazırlayabilir, basit sunumları takip edebilir.
 • Alanıyla ilgili toplantı, telekonferans görüşmeleri ve fuarlara katılabilir ve İngilizce olarak makulen katkı sağlayabilir.
 • İş hayatında karşılaştığı aşina olduğu konularla ilgili açık seçik standart verilerin ana hatlarını anlayabilir.

B2

 • Müşterilerle etkin bir şekilde iletişim kurabilir ve ilgili kişilere yönlendirebilir.
 • Birisi konuşurken makul şekilde notlar alabilir ve sık karşılaşmadığı taleplerle ilgili mail yazabilir.
 • Ürünleri ve şirketi detaylı bir şekilde tanıtabilir.
 • Herhangi bir konu hakkındaki e-postayı okuyup gereğine uygun şekilde cevap yazabilir.
 • Rutin bir çalışma günü kapsamında mesajlar alabilir ve aktarabilir.
 • Şirketin çoğu ürünüyle ilgili detaylı raporlar okuyup yazabilir.
 • Toplantılara, telekonferans görüşemelere ve fuarlara katılabilir, İngilizce olarak büyük ölçüde katkıda bulunabilir.
 • Aşina olduğu bir konuda sunum veya konuşma yapabilir, yapılan bir sunumu takip edebilir ve çeşitli konularda dialog kurabilir.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili teknik tartışmaları da kapsayan somut ve soyut konulardaki karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlayabilir.

C1

 • İngilizceyi sosyal ve profesyonel amaçlar için etkin ve yeterli derecede kullanabilir.
 • Telekonferans görüşmelerinde, toplantılarda ve fuarlarda müşterilerle yapılan geniş çaplı konuşmalara katılabilir ve görüşemeleri yönetebilir.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili teknik tartışmaları da kapsayan somut ve soyut konulardaki karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlayabilir ve onlar hakkında konuşabilir.
 • İş arkadaşları ve yabancı müşterilerin rutin ve rutin dışı durumlardaki profesyonel talepleriyle başa çıkabilir.
 • Şirketteki tüm ürünlerle ilgili detaylı raporları üst seviye İngilizce kelime yapıları ve iş ile ilgili deyimleri kullanarak yazabilir.
 • Herhangi bir konu hakkındaki e-postaları okuyabilir ve uygun şekilde cevaplandırabilir.
 • Standart dışı bir dilde ifade edilmiş yazışmaları anlayabilir.
 • Alanıyla ilgili toplantı ve seminerleri etkili bir şekilde yönetebilir ve iyi bir şekilde notlar alabilir.
 • Yabancı müşterilerle her iki taraf için de karmaşaya sebep olmadan akıcı ve doğal bir şekilde iletişim kurabilir.
 • Yasal veya finansal durumlar gibi karmaşık, hassas ve tartışmalı konuları gerekli uzmanlık bilgisine sahip ise yönetebilir.